Preghiera alla Madonna delle Grazie

Bonasira Vi dicu a Vui, Madonna,
La gloriusa siti, Santa Maria.

Mi ni ncumpagna la notti e lu jornu
E puru quandu caminamu pe’ la via.
A la matina: bongiornu, bongiornu,
Vui siti Patruna di tuttu lu munnu.

Guardu a l’artari e nc’è na gran Regina,
Maria da Razzia idda si chiama.